Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemen en Innoveren

Ruimte om te ondernemen

Ondernemers ervaren grote regeldruk. De overheid slaagt er keer op keer niet in hier verbetering in aan te brengen. D66 wil hier verandering in brengen door een aanpak op basis van twee principes: meer vertrouwen en een dienstbare lokale overheid. Talent vormt een kern van nieuw ondernemerschap. D66 Hengelo wil dat Hengelo vooroploopt in het ontplooien van het eigen talent en het aantrekken van talent uit de regio. D66 Hengelo wil hiervoor investeren in Hengelo als een prettige vestigingsplaats.

Betere aansluiting bij startups en Midden- en kleinbedrijf (MKB)

Het MKB is de lokale banenmotor en is zeer innovatief. Mensen en bedrijven van over de hele wereld moeten weten dat ze voor kennis en bedrijven rondom bijvoorbeeld hightech naar een Nederlands kenniscluster als Twente moeten komen. Door een goede afstemming tussen MKB, regionale onderwijsinstellingen (ROC, Saxion) en de Twentse kenniscluster en het slimmer aanboren van EU “matching funds” kan de MKB-innovatiemotor aangejaagd worden. Ook wil D66 innovatie en doorgroei van startups en MKB stimuleren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

D66 ziet de consument als belangrijke schakel om bedrijven maatschappelijk verantwoord te laten ondernemen. Daarvoor is transparantie en toegankelijkheid van informatie nodig. Alleen met voldoende transparantie kan de consument duurzame en verantwoorde keuzes maken. Het concept Eerlijk Winkelen kan hierin een (grotere) rol gaan spelen.  (Stichting Eerlijk Winkelen heeft als doel consumenten de weg te wijzen naar winkels die fair trade, biologische en/of tweedehands producten verkopen).

De aandacht voor duurzaamheid en het assortiment duurzame producten groeit. Bedrijven die duurzaam produceren hebben dan ook de toekomst. D66 Hengelo wil daarom groene en maatschappelijk verantwoorde koplopers ondersteunen en stimuleren en ecologisch goed presterende bedrijven en sociale ondernemingen meer ontwikkelvrijheid geven dan nietduurzame bedrijven. Hierbij is tevens het motto: ‘de vervuiler betaalt’. Tevens willen we dat de gemeente een fonds creëert om burgerinitiatieven op het gebied van innovatie en duurzaamheid aan te jagen.

Talent Town

Naast kantoor en thuiswerken is er een derde werkplek in opkomst, ook wel third place genoemd. Deze third places variëren van koffiebars tot flexibele co-working spaces. Zogenoemde ‘werknomaden’, veelal ZZP’ers en kleine ondernemers maar ook werknemers van grotere bedrijven en organisaties, maken hier steeds meer gebruik van. De belangrijkste factor bij de keuze van een derde werkplek is een centrale ligging in een bruisende
omgeving. D66 wil bij de plannen om te komen tot een levendige en vitale Hengelose binnenstad deze third places dan ook nadrukkelijk betrekken. Volgens het Trendbureau liggen er kansen voor grotere Overijsselse steden als Hengelo om zich te ontwikkelen tot een Talent Town, omdat steeds meer talentvolle mensen verhuizen naar de grote agglomeraties of steden in de directe nabijheid. Hier zitten ook de eerdergenoemde ‘werknomaden’ bij.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018