Steun ons en help Nederland vooruit

Een levendige binnenstad

Leegstand

De economische crisis heeft een groot effect gehad op de winkels in de Hengelose binnenstad en daarbuiten. Kleine winkeliers, maar ook grote ketens, zijn failliet gegaan of vertrokken en de leegstand van winkelpanden in onze stad is fors toegenomen. Leegstand kan een zelfversterkend effect hebben: een winkelstraat met lege gaten is immers niet aantrekkelijk. Daarnaast hebben vergrijzing en internetwinkelen een negatief effect. In het rapport Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel van het Trendbureau Overijssel wordt beschreven dat de toekomstige binnenstedelijke economie hoofdzakelijk bestaat uit dotcom-bedrijven, culturele bedrijvigheid, kleinschalige en op funshopping gespecialiseerde detailhandel, zakelijke en financiële dienstverlening en de uitgaanssector.  Specialistische winkels D66 Hengelo wil meegaan met de trend dat er steeds meer kleine specialistische winkels komen. Hengelo kan zich namelijk onderscheiden met een centrum waar kwaliteitsproducten worden verkocht en waar winkeliers zijn gericht op het opbouwen van een persoonlijke relatie met de klant. Dit geldt ook voor zaken die zich op een speciale doelgroep richten.  Als deze ondernemers dan ook nog eens de handen ineenslaan om samen te werken, blijkt een aanloopstraat een goed functionerende winkelstraat te kunnen worden.

Kunst- en cultuurplein

De dynamiek van binnensteden wordt niet alleen bepaald door het winkelaanbod, maar ook door kunst en cultuur. D66 wil daarom extra inzetten op kunst en cultuur in de binnenstad om waarde toe te voegen en de Hengelose identiteit te versterken. D66 Hengelo wil bijvoorbeeld een van de pleinen omvormen tot een kunst- en cultuurplein. Denk hierbij aan een galerie voor kunst en ruimte voor exposities. Daarnaast willen we de maak-industrie een nadrukkelijke rol geven, bijvoorbeeld door het creëren van expositieruimte voor de duurzame (slow fashion) modeontwerpers in Hengelo. Dit kan ook door middel van window dressing, kunstenaars gebruiken winkelruimtes dan als atelier of expositieruimte. Daarnaast leiden ontwikkelingen in de detailhandel tot nieuwe winkelconcepten, zoals pop-up winkels en shop-in-shops. Van creatieve pop-up stores met producten van kunstenaars en modeontwerpers tot mode-outletstores, D66 wil dit soort initiatieven ondersteunen en faciliteren.

Visitekaartje

Daarnaast wil D66 de binnenstad als podium gebruiken voor culturele activiteiten. Hierbij moeten we meer dan nu, aandacht geven aan evenementen voor jongeren in de binnenstad. D66 wil niet alleen de stad als place-to-shop, maar vooral als place-to-be! Hengelo moet in de binnenstad ook een prettige leefomgeving bieden. Een aantrekkelijke binnenstad zal een grote bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de stad als geheel. D66 wil dat de binnenstad gaat fungeren als hét visitekaartje van de stad. Daarbij zijn naast evenementen, een mooi winkelaanbod en kunst & cultuur nog een aantal zaken van belang. Een sterke identiteit is van grote waarde. Naast onder andere de maakindustrie (metaal, textiel), ondernemerschap en Hengelo als stad van verbinding, is water ook een onderdeel van de Hengelose identiteit. D66 wil dan ook meer groen en water in de binnenstad.

Integraal Actieplan

De stichting Centrummanagement Hengelo, Stichting Vastgoed Hengelo, Bureau Hengelo/Hengelo Promotie en de gemeente Hengelo hebben de handen ineengeslagen om een integraal actieplan op te stellen voor de binnenstad. Het gezamenlijke doel is vernieuwing en verbetering in gang te zetten en leegstand te verminderen. D66 is hier blij mee. Het is een belangrijke eerste stap om te komen tot een levendige en vitale Hengelose binnenstad. Maar er moeten nog meer stappen volgen. D66 Hengelo wil daarom extra investeren in de binnenstad om deze transformatie te versterken en te versnellen!

Transformatie Marktplein

Het Marktplein krijgt een nieuw karakter. Drie ontwerpbureaus hebben inmiddels een concept schetsontwerp voor het marktplein gepresenteerd. Via Hengelo Promotie heeft elke Hengeloër van 8 jaar en ouder zijn of haar stem kunnen uitbrengen op een van de drie conceptontwerpen van het marktplein. D66 vindt het een goede zaak dat inwoners op deze manier worden betrokken bij het definitieve ontwerp. Tegelijkertijd zullen we als partij nadrukkelijk uitdragen dat we voldoende groen en water willen integreren in de uiteindelijke realisatie van het marktplein (bijvoorbeeld door middel van een parkachtige omgeving).

Rol van de gemeente 

Sturen op de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad betekent samenwerking met lokale ondernemers en vastgoedeigenaren en het creëren van een gemeenschappelijke agenda. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend, bemiddelend, verbindend en ruimte biedend aan ondernemers om initiatieven te kunnen ontplooien. Dit gebeurde al ten aanzien van de winkeltijden. D66 ziet ook een grote rol van de gemeente ten aanzien van dataverzameling en -interpretatie voor inzicht in de ontwikkelingen in de binnenstad. Daarmee kan de gemeente eventuele negatieve ontwikkelingen vroegtijdig signaleren en hierover met betrokkenen in gesprek gaan én ondernemers van bruikbare kennis voorzien. De eerdergenoemde extra investeringen die D66 wil doen zijn onder andere nodig om ondernemers te verleiden om zich te binden aan Hengelo. D66 ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondernemers en de gemeente om de levendigheid van de binnenstad te vergroten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018