Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 mei 2021

Een eigen huis, een plek onder de zon

Een eigen koopwoning zit er niet voor iedereen in, maar een eigen -sociale- huurwoning zou toch mogelijk moeten zijn? Sterker nog: het recht op huisvesting is een sociaal grondrecht in Nederland. Door een groot tekort aan betaalbare woningen wordt het echter steeds moeilijker om aan die eigen plek onder de zon te komen. Helaas geldt dat ook voor Hengelo. Meer huizen bouwen is de oplossing. Maar zo gemakkelijk als dat lijkt, is het niet. Want waar moeten die woningen worden gebouwd? Niemand zit te wachten op een nieuwe woonwijk in zijn of haar achtertuin. Nog meer bebouwing van landelijk gebied is ook niet wenselijk. En hoe zorg je ervoor dat die nieuwe woningen in een oververhitte woningmarkt betaalbaar zijn en blijven? D66-raadsleden Ilhan Çetinkaya en Wieke Rozema hebben beiden het onderwerp wonen in hun portefeuille en geven hun visie op wonen in Hengelo, nu en in de toekomst.

Wat vindt D66 van de woonsituatie in Hengelo?

Ilhan: “Het is prettig wonen in Hengelo. Dat willen we graag zo houden en daar waar nodig verbeteren. De afgelopen jaren was dat moeilijk, vanwege het beperkte aantal woningen dat we van de provincie Overijssel mochten bouwen in Hengelo. Gelukkig mag er nu weer meer worden gebouwd. We moeten goed kijken waar mensen behoefte aan hebben op woongebied. Het is belangrijk dat er in de wijken een goede mix komt van verschillende woningen voor diverse doelgroepen, want dat zorgt voor een betere samenhang in de wijken. ”

Hoe staat het met de sociale huurwoningen in de stad?

Ilhan: “Hengelo wil een ondergrens van 3200 huurwoningen in het goedkope segment aanhouden. Het gaat dan zowel om bestaande als nieuw te bouwen woningen. Woningbouwcorporatie Welbions vindt dat aantal echter te hoog. In juni gaan de gemeente en Welbions hierover weer met elkaar in gesprek. Onze partij is het overigens eens met die ondergrens van 3200 woningen, maar wij vinden wel dat woningen zo veel mogelijk verduurzaamd moeten worden. Dat geldt voor bestaande en nieuwe huizen.”

Hoe groot is het tekort aan betaalbare woningen?

Ilhan: “Ik hoorde dat je zeker twee tot vier jaar ingeschreven moet staan als woningzoekende in Hengelo om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Dat vind ik best lang. Daarnaast is er nog het probleem dat veel jonge mensen tussen de wal en het schip vallen, omdat ze te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een huis te kunnen kopen. Die mensen wonen vaak noodgedwongen nog bij hun ouders.”

Wieke heeft het zelf ook meegemaakt, vertelt ze: “Ik wilde op mezelf gaan wonen in Hengelo, maar ik stond nog maar een jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning. Dat was te kort om kans te maken op een woning. Daarom ben ik particulier gaan huren; een kleine woning met een hoge huurprijs. Door loting heb ik nu toch een sociale huurwoning kunnen krijgen. Ik woon nu groter en de huur is lager.”

Nieuwbouw is de oplossing. Maar waar?

Ilhan: “Binnen nu en tien jaar mogen er in Hengelo minimaal 3000 en maximaal 4500 nieuwe woningen worden gebouwd. Die woningen worden binnen de stadsgrenzen gebouwd, op braakliggende terreinen en in leegstaande panden. Een flink deel van die nieuwe woningen (1050) komt in Hart van Zuid, een centraal gelegen wijk met veel potentie. Daarmee hopen we een nieuwe doelgroep te bereiken: ambitieuze jonge mensen die pas zijn afgestudeerd en aan het werk gaan. Ze wonen alleen, samen met hun partner of het zijn jonge gezinnen. Voor hen moeten er betaalbare woningen worden gebouwd, daarover zijn ook afspraken gemaakt met de gemeente. Zo moet het woningaanbod in Hart van Zuid voor twintig procent uit nieuwe sociale huurwoningen bestaan.”

Hoe denken jullie over wonen in de binnenstad?

Ilhan: “Het is de bedoeling dat er binnen nu en tien jaar 650 woningen bijkomen in de binnenstad. Die woningen worden gerealiseerd in leegstaande panden, maar ook op braakliggende terreinen. Door leegstaande panden waar mogelijk om te bouwen tot woningen, hopen we de levendigheid te behouden in het centrum. En die ontwikkeling is inmiddels volop gaande: in het voormalige C&A-pand is men bezig met de bouw van appartementen en aan het begin van de Nieuwstraat zijn onlangs ook drie woningen opgeleverd. Daarnaast vinden wij dat de focus moet liggen op kleinschalige en ambachtelijke detailhandel in het centrum. De grote winkels zitten immers al op Plein Westermaat. Het doel is een aantrekkelijke en levendige binnenstad, voor bewoners én voor bezoekers.”

En wat vinden jullie van woningbouw in het buitengebied?

Ilhan: “Wij vinden dat het groen rondom onze stad zoveel mogelijk behouden moet blijven. Daarom kijken we nadrukkelijk naar de mogelijkheden voor woningbouw binnen de stadsgrenzen.”

In Hengelo staat een huis…

Het zal je niet zijn ontgaan: er is een serieus woonprobleem in Nederland en de verwachting is dat dat nog wel een aantal jaren zo blijft. Steeds meer, vooral jonge, mensen hebben grote moeite om binnen een redelijke termijn een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. Niet alleen in de randstad, maar ook in Hengelo. Wij zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. Daarom willen we graag de volgende vragen aan je voorleggen:

  1. Ben jij nu op zoek naar een woning in Hengelo? Wat voor woning zoek je en hoe verloopt die zoektocht?
  2. Vraag jij je wel eens af of je over een paar jaar aan een betaalbare woning kunt komen? Wat zou er moeten gebeuren om het woonprobleem op te lossen?
  3. Zou jij in Hart van Zuid willen wonen en heb je een voorkeur voor een bepaald woningtype?
  4. Zie jij jezelf al in de binnenstad wonen? Waarom wel/niet?

Laat het ons weten via onze socialmediakanalen, via de website of stuur ons een e-mail via d66@hengelo.nl  We horen graag van je!