Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 maart 2021

Energietransitie: niet wachten tot laatste moment

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar, ook in onze mooie regio. Zware buien en extreem droge periodes komen vaker voor. Het is de hoogste tijd om actie te ondernemen. Klimaatverandering kunnen we niet meer voorkomen, dat proces is immers al in volle gang, maar samen kunnen we er wel alles aan doen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. In Hengelo hebben we met elkaar afgesproken dat er in 2050 een klimaatneutrale energiebalans moet zijn. De energietransitie speelt daarbij een belangrijke rol. Fractievoorzitter Rik Oude Munnink en fractievertegenwoordiger Sebastiaan van der Pal hebben beiden het onderwerp duurzaamheid in hun portefeuille en beantwoorden vragen over de energietransitie.

Wat houdt de energietransitie eigenlijk in?

Rik: “Met de energietransitie bedoelen we de overgang van het gebruik van traditionele, fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en gas) naar duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld de zon, water en wind. Wij vinden dat olie, kolen en gas in de aarde moeten blijven.”

Sebastiaan: “Het komt erop neer dat wij willen stoppen met het verbranden van stoffen om energie te winnen.”

Waarom is de energietransitie noodzakelijk?

Rik: “Om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De signalen zijn niet te missen, we zien dat het weer extremer wordt. De droge periodes van de laatste jaren zorgen voor een drinkwatertekort. Aan de andere kant ontstaat er wateroverlast doordat riolen niet zijn berekend op de grote hoeveelheid neerslag die tijdens hoosbuien valt.”

Sebastiaan: “En vergeet de veranderingen in de biodiversiteit niet. De opmars van de eikenprocessierups is daar een goed voorbeeld van. Doordat het steeds warmer wordt, komt de eikenprocessierups nu ook in ons land voor met alle gevolgen van dien.”

Het gaat wat D66 betreft niet snel genoeg met de energietransitie. Waarom niet?

Rik: “Voor veel partijen is 2050 nog ver weg. Men wil wachten tot er nieuwe of verbeterde technologieën zijn die de overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen gemakkelijker maken. Maar wij willen niet wachten tot het laatste moment met het nemen van maatregelen, want dan ben je te laat. Je kunt niet in 2049 nog ergens een bepaalde hoeveelheid windmolens neerzetten. Daar moet je nu al mee aan de slag gaan, zodat je stapsgewijs naar dat einddoel toe kunt werken.”

Sebastiaan: “Binnen de Hengelose coalitie is D66 de kartrekker op het gebied van de energietransitie. Onze wethouder, Claudio Bruggink, is ook verantwoordelijk voor de energietransitie in Hengelo. ”

Hengelo werkt samen met andere gemeenten aan een snelle energietransitie. Hoe?

Rik: “Het is een hele puzzel om duurzaam energie op te wekken, maar gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. De gemeente Hengelo neemt deel aan de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). Daarin werken we samen met andere Twentse gemeenten, de provincie, waterschappen en nog een aantal partijen aan een plan voor het duurzaam opwekken van 1,5 TWh (TerraWattuur) elektriciteit. Die samenwerking is belangrijk.

Laten we de windmolens even als voorbeeld nemen: in een stedelijk gebied zoals Hengelo is er binnen de gemeentegrenzen weinig ruimte om windmolens te plaatsen. Het is de vraag of de windmolens die hier komen genoeg energie zullen opwekken voor alle Hengelose huishoudens. Andere plekken in de regio, in het land of op zee zijn daar wellicht geschikter voor. Maar het is onze verantwoordelijkheid om te doen wat we kunnen en de ruimte die we wel hebben goed te gebruiken voor het realiseren van windmolens in onze gemeente.

We zullen op z’n minst onze eigen mogelijkheden moeten benutten voordat we aan andere gemeenten kunnen vragen om duurzame energie voor ons op te wekken. En als het zover komt, dan zal er voor die gemeenten ook wat tegenover moeten staan.”

Hoe krijgt de energietransitie vorm in Hengelo?

Rik: “In Hengelo willen we over 10 jaar minstens 67 GWh (GigaWattuur) elektriciteit duurzaam opwekken via zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines. Daarmee kunnen we in iets meer dan 17 procent van onze energiebehoefte voorzien. We bekijken waar die duurzame energie binnen de gemeentegrenzen opgewekt kan worden. Daarvoor zijn een aantal zoekgebieden aangewezen. Wij vinden dat de inwoners van Hengelo een aandeel moeten krijgen in de windmolens die worden geplaatst. Daarmee bedoelen we dat inwoners mede investeren in de windmolens en daar dan zelf ook rendement uit halen, bijvoorbeeld doordat ze korting krijgen op de energie die door die windmolens wordt opgewekt.”

Valt er op het gebied van energiebesparing ook nog wat te winnen?

Rik: “Zeker! De meest duurzame energie is de energie die niet wordt gebruikt. Als je minder energie verbruikt, hoeft er ook minder te worden opgewekt. Wij vinden dat er nog te weinig gebeurt om huizen te verduurzamen. Er moet meer aandacht komen voor warmtelekkage in huizen. Als je een goed beeld hebt van de plekken in jouw huis waar de warmte weglekt, dan kun je daar gericht iets aan doen door te zorgen voor een betere isolatie op die plekken. Op die manier bespaar je al heel wat energie.”

Sebastiaan: “Mensen moeten zich ervan bewust worden hoeveel energie er verloren gaat en hoe je dat kunt voorkomen. Maak er een sport van, zodat het leuk wordt om je daarmee bezig te houden. Wist je dat je met koud water 6 keer zoveel energie bespaart als met warm water? Vul het zwembadje in je tuin daarom met koud water, de zon verwarmt het water wel.”

Hoe staat D66 tegenover de landschapsvervuiling door windmolens en zonnevelden?

Rik: “De situatie waarin we nu zitten, vraagt om dit soort maatregelen. Maar we vinden wel dat windmolens en zonnevelden op een goede manier moeten worden ingepast in het bestaande landschap. Alles wat op daken kan worden toegepast, heeft onze voorkeur, want daar heeft men het minst last van. Braakliggende bedrijventerreinen zijn een prima tijdelijke locatie voor zonneparken, totdat het bedrijventerrein daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Windmolens moeten zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur, zoals snelwegen, worden neergezet. D66 wil dat omwonenden echt inspraak hebben over de windmolens in hun omgeving en dat zij kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie. En ze moeten gecompenseerd worden voor mogelijke schade.”

Sebastiaan: “Mensen die dicht bij windmolens wonen, zouden bijvoorbeeld korting moeten krijgen op hun energierekening.”

Samen maken we de overstap naar duurzame energie

Het is al eerder gezegd: de energietransitie gaat ons allemaal aan. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de generaties na ons ook van een mooie en leefbare aarde kunnen genieten. We zijn benieuwd hoe bewust jij daarmee bezig bent.

  1. Liggen er al zonnepanelen op het dak van jouw huis of heb je misschien zelfs een sedum(groen)dak?
  2. Zou jij samen met andere inwoners en omwonenden willen investeren in een windmolen? En wat zou daar tegenover moeten staan?
  3. Welke maatregelen heb jij al genomen of ga je nemen om energie te besparen?

Laat het ons weten via onze socialmediakanalen, via de website of stuur ons een e-mail via d66@hengelo.nl