Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 februari 2021

Afval raakt ons allemaal

De gemeente Hengelo heeft als doel dat het restafval per inwoner terug wordt gebracht naar 50 kilo per jaar in 2030. Het overige huishoudelijk afval kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Goed scheiden van huishoudelijk afval helpt de gemeente Hengelo bij het behalen van dat doel. Daarom is D66 Hengelo een voorstander van het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval binnen onze gemeente. Fractievoorzitter Rik Oude Munnink en raadslid Ilhan Çetinkaya hebben beiden het onderwerp afval in hun portefeuille en reageren op een aantal thema’s gerelateerd aan het afvalbeleid van Hengelo.

Hergebruik huishoudelijk afval

Ilhan: “Hergebruik van afval is goed voor het milieu en voor je portemonnee. Wij willen zoveel mogelijk afval als grondstof terugbrengen in de economie. Dat is duurzaam en bovendien verlies je op die manier minder economische waarde. Om de doelstelling van 50 kilo restafval per inwoner op jaarbasis te behalen, zou je bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar recycling van gebruikte luiers. Daarmee kun je al heel wat kilo’s restafval besparen. In het verleden is daar al een proef mee geweest, maar die is helaas stopgezet.”

Rik: “Maar liefst 90 procent van het huishoudelijk afval kan worden hergebruikt, zo blijkt uit onderzoek. Het heffen van statiegeld op blikjes en kleine drinkflessen zou al een goede stap in de juiste richting zijn. Doordat D66 ook een landelijke partij is, kunnen wij gemakkelijker dan een lokale partij lobbyen over dergelijke maatregelen.”

Voor- of nascheiding van huishoudelijk afval

Ilhan: “Wij zijn een voorstander van voorscheiding. Dat houdt in dat inwoners van Hengelo hun afval goed scheiden, zodat er zo min mogelijk restafval overblijft. De komende jaren zal die voorscheiding belangrijk blijven, maar we zijn wel voor een voor een onderzoek naar de kosten en mogelijkheden van nascheiding bij Twence in de toekomst. Wij blijven de ontwikkelingen op dat gebied nauwlettend volgen.”

De vervuiler betaalt

Rik: “Dat is ons standpunt en het is ook logisch. Hoe meer restafval je aanbiedt, hoe meer je moet betalen. Daar staat tegenover dat je goedkoper uit bent als je je afval goed scheidt. Wij streven naar minder restafval en een eerlijker verdeling van de afvalkosten over de Hengelose huishoudens. Het hybridesysteem van een netwerk van ondergrondse verzamelcontainers en een grijze container voor wie dat wil, werkt tot nu toe goed. Al is het natuurlijk wel de bedoeling dat er uiteindelijk zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van grijze containers.”

Vervuiling van plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd)

Rik: “Dat is een groot probleem, want veel pmd-afval wordt afgekeurd en alsnog verbrand, omdat het pmd-afval te veel vervuild is met ander afval dat er niet tussen hoort. Daardoor loopt de gemeente Hengelo de vergoeding voor pmd-afval mis en betalen de inwoners een hogere afvalstoffenheffing. Die vervuiling gebeurt deels onbewust, omdat mensen niet precies weten wat er wel en niet bij het pmd-afval mag, maar er is ook sprake van bewuste vervuiling. Wij denken dat er vooral op het gebied van bewustwording nog veel kan worden bereikt. Het heffen van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes zou daar overigens ook goed bij helpen.”

Ilhan: “Wij willen inzetten op het voorkomen van vervuiling van pmd-afval, want uiteindelijk is dat goedkoper voor iedereen. Momenteel wordt er gewerkt met ‘voorlopers’ die de inhoud van de pmd-containers die aan de straat staan controleren. We vinden echter dat de privacy van de Hengeloërs daarbij niet uit het oog mag worden verloren.”

Inzameling gft-afval bij hoogbouw

Rik: “Voor de bewoners van hoogbouw is er op dit moment geen goede inzameling van gft-afval. Het meeste belandt dus tussen het restafval, op een beperkte hoeveelheid na die met de voedselfiets wordt opgehaald. Wij willen daarom overgaan op het volledig apart inzamelen van gft-afval bij de bewoners van hoogbouw. Je zou kunnen denken aan een kleine gft-afvalbak, een zogenoemde microcontainer, per appartement die regelmatig wordt opgehaald. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan, maar dit probleem wordt alleen maar groter doordat er in de toekomst meer hoogbouw bij komt.”

Betere scheiding grof restafval op milieupark

Ilhan: “Grof huishoudelijk restafval -zoals oude meubels- verdwijnt nu vaak in de grote containers op het milieupark, terwijl daar best onderdelen bij kunnen zitten die geschikt zijn voor hergebruik. Wat ons betreft wordt er nog meer aandacht besteed aan de herbruikbaarheid van grof afval dat op het milieupark wordt aangeboden.”

Rik: “Jaarlijks mag een huishouden in Hengelo 50 kilo grof huishoudelijk afval gratis storten op het milieupark. Wij zijn daar een voorstander van, want dat helpt om het illegaal dumpen van afval terug te dringen.”

Afval hoeft geen restproduct te zijn

Iedereen en elk huishouden produceert afval, maar een groot deel daarvan is geschikt voor hergebruik. Dat is duurzaam, goed voor het milieu en voor jouw portemonnee. We zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. Daarom hebben we een paar vragen:

  1. Wat is volgens jou de oplossing voor de vervuiling van het pmd-afval?
  2. Hoe kunnen we het doel bereiken dat 90 procent van het afval wordt hergebruikt?
  3. Wat vind je van een kleine gft-microcontainer (inhoud ca. 10 liter) voor bewoners van appartementen? Hoe vaak zou die volgens jou moeten worden geleegd? En vind je dat de container in de zomer vaker moet worden geleegd dan in de winter?

Laat het ons weten via onze socialmediakanalen, via de website of stuur ons een e-mail via d66@hengelo.nl