Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 oktober 2019

Lachgas

Vorige week woensdag was er een politieke markt over de algemene plaatselijke verordening (APV) van de Gemeente Hengelo. Het voornaamste onderwerp was de verkoop van lachgas in de horeca. Nationale wetgeving biedt nog geen handvaten en het Rijk wacht nog op onderzoeken naar de voorlichtende, preventieve en regressieve mogelijkheden om het gebruik van lachgas te beperken. Wij als D66 hebben aangedrongen niet langer af te wachten maar proactief te handelen en zo middels de APV de verkoop en het gebruik van lachgas te beperken. De conclusie van de burgemeester was naar aanleiding hiervan dat de APV gewijzigd gaat worden met de zinsneden die de Gemeente Enschede ook opgenomen heeft. Waarschijnlijk betekent dit het verbod op gebruik en verkoop van lachgas in de binnenstad.
Naast lachgas kwam ook het onderwerp vuurwerk aan bod gezien dit ook geregeld is in de APV. Graag zien wij als D66 een gemeentelijk vuurwerk evenement en willen we (vrijwillige) vuurwerkvrije zones invoeren, daar waar vraag naar is, zonder het plezier van anderen te onderdrukken. Deze vuurwerkvrije zones kunnen ingesteld worden als buurten of straten gezamenlijk tot de conclusie komen dat zij een vuurwerkzone willen en dit indienen bij de gemeente.
Met betrekking tot het vuurwerkevenement zien we graag een vuurwerk evenement in de stad om op deze manier gezamenlijk, gezellig en veilig het nieuwe jaar in te luiden. Gezien dit evenement opgenomen is in het coalitieakkoord zullen wij het college vragen wat de status is van het organiseren van het evenement en waar mogelijk druk uit oefenen om dit op korte termijn te realiseren.