Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 maart 2019

Waterschapsverkiezingen – 20 maart 2019

Op 20 maart as. zijn er naast provinciale verkiezingen, ook verkiezingen voor het waterschap Vechtstromen. D66 neemt daar niet zelf aan deel. Dit hoeft ook niet, want Water Natuurlijk is actief in het waterschap. D66 heeft net zoals GroenLinks en de PvdA zoveel vertrouwen in het programma en de mensen van Water Natuurlijk, dat ze hun kiezers adviseren om op Water Natuurlijk te stemmen. Dit vertrouwen is mede gestoeld op het feit dat er ook D66-ers op de lijst staan.

Een van deze D66-ers komt uit Hengelo, te weten Wim van de Griendt. We roepen Hengeloërs dan ook op om Water Natuurlijk en de groene stem in het waterschap te steunen en op Wim van de Griendt te stemmen (lijst 2, plek 4).

Water Natuurlijk is dé partij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Ze maken zich sterk voor schoon, gezond, veilig en betaalbaar water voor iedereen. Ze staan voor klimaatbestendige steden en dorpen. Samen werken ze aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Water Natuurlijk is opgericht door Natuurmonumenten, Provinciale Milieufederaties en Sportvisserij Nederland en is landelijk de grootste waterschapspartij in Nederland.

Stém Water Natuurlijk als je vindt dat:

  • het waterschap meer kan doen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken
  • meer ruimte voor water en groen in stad en dorp goed is voor mens, plant en dier
  • iedereen moet meewerken aan schoon en voldoende water
  • plastics, medicijnen, hormonen en landbouwgif niet in water thuishoren
  • onze kinderen nu en altijd kunnen genieten van water en natuur
  • recreatie in, op en langs water goed is voor ons welzijn
  • het waterschap samen met burger en boer de biodiversiteit kan vergroten
  • we de kosten van schoon, voldoende en veilig water samen en eerlijk willen betalen