Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 september 2018

Activiteiten in Enschede

Politiek café grensoverschrijdende samenwerking

Op vrijdag 28 september verwelkomen we in Enschede europarlementariër Matthijs van Miltenburg en Euregio adjunct-directeur Tom Lamers om te praten over de toekomst van Europa. Binnen Europa vervagen de grenzen tussen landen steeds meer. Dit biedt veel kansen voor Twente. Tegelijk zijn er ook dingen die nog niet zo soepel gaan bij het werken, reizen en ondernemen over de grens. Hoe kan Europa in de toekomst deze uitdagingen aangaan?

We willen jullie graag uitnodigen voor deze bijeenkomst bij Café Perron 22 (Stationsplein 1, Enschede). De inloop is vanaf 19:30 en we beginnen om 20:00 uur.

Activiteiten ‘Klimaatmaand’

Daarnaast organiseren we in oktober een aantal bijeenkomsten over omgaan met klimaatverandering. Bij de inrichting van de stad en het landelijk gebied moeten we steeds meer rekening houden met klimaatverandering. Daarom hebben we op *dinsdag 16 oktober* Stefan Kuks als spreker uitgenodigd. Stefan is de voorzitter van de stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, hoogleraar Water Governance bij de Universiteit Twente én Watergraaf bij Waterschap Vechtstromen. Vanuit zijn kennis en kunde zal hij ons meenemen in de opgaven voor de regio. (start 19:30, Openbare Bibliotheek Enschede, vooraf aanmelden bij amy.maduro@d66enschede.nl)

Tot slot hebben we op *dinsdag 23 oktober* een workshop van Joris Sprangers. Joris is werkzaam bij woningcorporatie WBO Wonen en heeft zojuist zijn leergang Ruimtelijke Adaptatie in stedelijke gebieden van de Universiteit Wageningen afgerond. In zijn workshop neemt hij ons mee in de thema’s hitte- en wateroverlast en hoe we ons daartegen kunnen wapenen. (start 20:00, Stadhuis Enschede, vooraf aanmelden bij amy.maduro@d66enschede.nl)