Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 oktober 2017

Update Dossier: lekkages AkzoNobel

Een jaar geleden maakte onze fractie zich grote zorgen over het aantal lekkages bij zoutproducent AkzoNobel en het gebrek aan communicatie hierover. Zie: https://hengelo.d66.nl/2016/11/04/dossier-lekkages-akzonobel/. Hoe is het nu? De lekkende put 335 (lek sinds 1988) én een toename van het aantal pijpleidinglekkages is mede aanleiding geweest van een verscherp toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dat hield in:

 1. Een hogere inspectiefrequentie
 2. Wekelijks monitoren van de voortgang
 3. Reguliere verantwoording op niveau van de CEO aan de IGM (strafrechtelijk traject)

10 oktober 2017 zag ik in Enschede een presentatie van Pieter van den Bergen (Directeur Toezichtsbeleid SodM) en Rob van Elsen (Hoofd afdeling Engineering SodM). We kregen we de volgende conclusies te zien n.a.v. de inspecties:

 1. Well integrity management systeem op orde
 2. Alle prio putten getest op 1-1-2018 lijkt haalbaar
 3. Pijpleiding management systeem bijna op orde
 4. Alle pijpleidingen waarvan kwaliteit onbekend is uit bedrijf per 1-1-18
 5. Zero lekkages per 1-1-2018 blijft de vraag
 6. Gevolgen van overname?

19 oktober was ik aanwezig bij een informatiebijeenkomst van AkzoNobel in Hengelo over de voortgang van hun aanpak om verdere verontreinigingen tegen te gaan. Erik Jan Westerink (‎Director Mining – ‎Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.) gaf hierbij aan dat het bedrijf op koers ligt en er alles aan doet om ervoor te zorgen dat er eind 2017 geen lekkages meer zijn. Hij beschreef een toekomst van duurzame zoutwinning met een realisatie die past bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

 • Milieu en veiligheid als kernprincipe
 • Goede afstemming met omwonenden
 • Goede communicatie met (lokaal) bestuur en politiek

N.a.v. beide bijeenkomsten kunnen we concluderen dat AkzoNobel er alles aan doet om nieuwe lekkages te voorkomen. Daarnaast is de communicatie hierover sinds vorig jaar inderdaad aanzienlijk verbeterd. Hiermee lijkt AkzoNobel dus op de goede koers te zitten. En passant noemde dhr. Westerink ook dat als het aan hem ligt de strategische opslag van gasolie stopt. Dit vanwege de blijvende maatschappelijke discussie hierover.

Voorlopig zitten ze nog gewoon vast aan langlopend contract met oliebedrijf Argos.

 

Marc ten Barge

Fractievoorzitter D66 Hengelo