Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 juli 2017

Dossier: Rabotheater

Beste lezer,

Zaterdag 15 juli heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Rabotheater, dhr. H. Nijhof, namens de Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Schouwburg Hengelo de fractie van D66 Hengelo in cc. een brief gestuurd. Hierover is een artikel gepubliceerd in de Tubantia dd. 15 juli 2017. In de brief en het artikel wordt onze wethouder van cultuur, Claudio Bruggink, nogal wat verweten.

Zo wordt onze wethouder onbehoorlijk bestuur verweten en zou hij de belangen van het Rabotheater ernstig schaden. Als voorbeeld wordt aangehaald dat hij concurrentiegevoelige informatie aan het Wilminktheater heeft verstrekt.

De fractie van D66 Hengelo distantieert zich met klem van de inhoud van de brief van de voorzitter van de Raad van Toezicht en de verwijten in het artikel in de Tubantia. De wethouder heeft consequent een heldere lijn vastgehouden in het dossier Rabotheater en heeft in dit lopende proces alle betrokkenen continu en tijdig geïnformeerd over de gang van zaken door middel van verschillende memo’s, brieven en mondelinge toelichtingen in verschillende politieke markten en gemeenteraadbijeenkomsten.

Wij zijn erg teleurgesteld in het Rabotheater vanwege de toon en bewoordingen die zijn gebruikt in hun brief en het feit dat ze onjuiste informatie hebben verspreid. We keuren deze handelswijze dan ook af. Zo zijn de genoemde ‘gelekte’ stukken openbare stukken (jaarrekening, begroting) die de beide stichtingen (Stichting Schouwburg Hengelo en Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo) als ANBI verplicht zijn te publiceren op hun website.

Voor de duidelijkheid:

  1. D66 Hengelo vindt een goed en breed cultureel aanbod essentieel voor Hengelo, een stad van meer dan 80.00 inwoners.
  2. D66 Hengelo vind een Stadstheater een essentieel onderdeel uitmaken van het culturele aanbod in Hengelo.
  3. Onze fractie vindt het belangrijk dat er een toekomstbestendig Stadstheater is dat zowel programmatisch als qua bedrijfsvoering de boel op orde heeft.
  4. Deze lijn heeft D66 Hengelo consequent aangehouden: zie onder andere de publicatie D66 Hengelo en D66 Enschede trekken samen op van 10 april 2016 waarin wordt gerefereerd aan de toekomstbestendigheid van het theater.

Namens de fractie,

Marc ten Barge

D66 Hengelo